Palvelut


Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ottamalla huomioon asiakkaan tarpeet. Haluamme kartoittaa ensin asiakkaan kanssa mahdolliset ongelmat tai uudistamistarpeet ja etsiä yhdessä parhaat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimitamme “avaimet käteen” toimituksena päästöjen seurantaan ja raportointiin suunniteltuja raportointijärjestelmiä.  Vastaamme asiakkaan tarpeeseen räätälöimällä tuotteemme asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. Voimme muokata tuotettamme vastaamaan paremmin asiakkaan ympäristöä tai tarvittaessa lisätä täysin uusia ominaisuuksia asiakkaan erityistarpeista johtuen. Käytännön kokemuksen perusteella olemme havainneet, että yleensä räätälöintiä tarvitaan aina järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa. Tämä johtuu lähinnä  asiakaskohtaisesta tiedon sisällössä ja liityntätavoista.
Lisää tietoa Tuotteet -sivulta