Tuotteet

PÄÄSTÖRAPORTOINTI

Ponnas ERS – Emission reporting system


Ponnas ERS on emissiolaskentaan ja -raportointiin kehitetty  asiakastarpeista lähtenyt tietokantapohjainen raportointjärjestelmä helpottamaan ilmaan tapahtuvien laskennallisten päästöjen laskentaa, valvontaa sekä viranomaistaholle suoritettavaa velvoiteraportointia. Tämä ympäristövastaavien käyttöön tarkoitettu työkalu helpottaa tuntuvasti kaikkia asiaan liittyviä työrutiineja. Sovellusten avulla pystytään itsenäisesti hoitamaan laitosten emissioraportointi vaivatta ja nopeasti.


Raportointiohjelmistot

Raportointia varten kehittämämme ohjelmistokonsepti koostuu eri ohjelmistotuotteista :

  • ERS-Calc — tiedonsiirto ja laskentaohjelma
  • ERS-Report  —  varsinainen raportointiohjelma
  • Muut asiakkaan erityistarpeeseen liittyvät sovellukset

ERS-Calc -sovellus kerää ja käsittelee päästömittaustiedot, jotka saadaan  analysaattorijärjestelmästä ja/tai automaatiojärjestelmästä. Käytämme yleensä OPC -rajapintaa tietojen lukemiseen asiakkaan järjestelmästä. Kun mittaustiedot on luettu, ne käsitellään ennen tietokantaan tallentamista. Sovellus sisältää monenlaista laskentaa kuten mitattujen arvojen kalibroinnin,  kuiviin kaasuihin muuntamisen, happiredusoinnin ja keskiarvojen laskennan. 

Sovelluksen käyttöliittymän kautta voidaan reaaliaikaisesti seurata tapahtumia.  Näytöltä näkee apusuureiden ja päästösuureiden viimeisen mittausarvon sekä päästösuureiden keskiarvot kyseisen vuorokauden ajalta. Operaattori voi valita seurataanko 10, 30 vai 60 minuutin keskiarvoja. Lisäksi näytöltä voi seurata erilaisia tila- ja hälytystietoja.


Ohjelmasta on saatavilla eri versiot riippuen ajotavasta. Automaattinen versio lukee tiedot ajosta suoraan asiakkaan järjestelmästä, manuaali versiossa operaattori voi napin painalluksella ilmoittaa milloin laitos on ajossa ja milloin ei. 

ERS-Report on varsinainen raportointiohjelma päästöjen historian seurantaan,  raporttien muodostamiseen ja niiden tulostamiseen tiedostoon viranomaisia varten. Raportteja voidaan seurata ja tallentaa eri ajanjaksoilta kuten vuorokauden, kuukauden tai koko vuoden ajalta.
Ohjelman kautta voidaan katsella tai tallentaa monenlaisia raportteja kuten pitoisuusraportteja, päästöraportteja tai ylitysraportteja.

Päänäyttö

Raportointiohjelmiston kautta voidaan myös tehdä konfigurointia, kuten määritellä mittaustietojen kalibrointifunktiot ERS-Calc sovellukselle.

h